Zadavatel zadává instrukce subdodavatelům

Potřebuji fakturu dostávat jen jednou x za měsíc. Každý rok mě stojí účto 120.000 Kč, což je zbytečné, je to
díky tomu, že mám mnoho faktur již takhle pro drobné zákazníky…. zaúčtovat každou položku mě v průměru vyjde na 100 Kč. Můžeme se
prosím takto domluvit? Věřím, že to nebude pro vás problém. Faktury budu hradit jako doposud, obratem.