ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE PŘEKLADATELSKÉ AGENTURY

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE PŘEKLADATELSKÉ AGENTURY + výplata lékařů

Academical Team s.r.o. | Academical Team s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2 | náměstí Přátelství 1518/2. Agentura obstarávající překlady odborných textů. Zpracování daňové evidence v překladech (mimo překlady faktur). Položka: (ceny v Kč ) Jedn. Cena Množství / Celk.Cena DPH / Fakturujeme Vám Zpracování dat na PC 20.00 684.00 10000.00 |Zpracování DPH, kontr. hlášení 100.00 1.00 měs 100.00, Účetní vícepráce nad rámec běžného zaúčtování 8500.00 1.00 8500.00 Celkem 18500.00 Kč, K úhradě 18500.00 * Kč, Nejsme plátci DPH.

V RÁMCI ÚČETNÍ PROBLEMATIKY, PŘEKLÁDÁNO:

 • FAKTURY
 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
 • VÝPISY Z ÚČTU
 • VYJÁDŘENÍ FINANČNÍHO / CELNÍHO ÚŘADU
 • ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ DIČ / DPH

FAKTURY ZA PŘEKLAD A ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVDENCE PŘEKLADŮ NAPŘ. FAKTUR S OVĚŘENÍM

Příjemce faktury za překlad účetnictví v překladatelské činnosti (překlady odborné / překlady z medicíny / překlady technické / překlady obchodní a překlady ověřené v Prarze) +-Odběratel: Academical Team s.r.o. | Academical Team s.r.o. | náměstí Přátelství 1518/2 | náměstí Přátelství 1518/2 | 102 00 Praha | 102 00 Praha |IČO 05273919 DIČ CZ05273919 | | Platební podmínky (shodné, jako u placení faktur za překlady odborných textů – tj. zpravidla pro firmy 14 dnů (plátci DPH) / pro fyzické subjekty a občany: 10 dnů nebo u překladů express: 5 dnů splatnosti faktur) Den splatnosti této faktury 04.02.2018 | Způsob úhrady Převodním příkazem | – | Datum vystavení dokladu 29.01.2018-|

DALŠÍ FORMY ČINNOSTI

CENY ZA VYSTAVENÉ FAKTURY K PŘEKLADŮ OPROŠTĚNY OD DPH PRO ZÁKAZNÍKY CIVILNÍHO CHARKTERU (slangově: civilisté)

Další dílčí faktura za zpracování položek v překladu překladtelské společnosti (Wegamed s.r.o. – odborné lékařské a ověřené překlady pro pojišťovny, zejména AOK):|Položka (ceny v Kč ) Jedn.Cena Množství Celk.Cena DPH |Fakturujeme Vám, ||Zpracování dat na PC 20.00 142.00 9840.00 ||Zpracování DPH, kontr. hlášení (i jako překlad kontrolního hlášení pro naše klienty) 500.00 1.00 měs 500.00 ||Účetní vícepráce nad rámec běžného zaúčtování 6800.00 1.00 6800.00 | Celkem suma za překlady a zpracování faktur přijatých a vydaných.

 • Specializované lékařské překlady (fakturováno – placeno převodem z účtu).
 • Specializované překlady technické (fakturováno – placeno převodem z účtu).
 • Překlady s ověřením – předáváno za hotové (zatím pro první kvartál 2019 bez EET).

TERMÍNY DODÁVÁNÍ TEXTŮ:

 • 4 normované strany: 1-2 pracovní dny
 • 10 normovaných stran: 2-3 pracovní dny
 • 20 normovaných stran (lékařský manuál / lékařské zprávy): 1 týden
 • 100 normovaných stran: 15 – 20 pracovních dnů
 •  překlad výpisů z účtu: 30 fyzických stran: 2 pracovní dny (opakování textu, spíše kontrola čísel na účtu).

JAK JSOU VYPLÁCENI LÉKAŘI / JAK JE JIM ÚČTOVÁNO

 • Lékař s IČ, tedy ŽL – platba oproti faktuře
 • Lékař bez DIČ (zpravidla v důchodu nebo na hlavní zaměstnanecký poměr ve větší nemocnici): dohoda o provedení práce (výplata po každé menší zakázce, obratem – tj. ihned po dodání překladu zprávy a jejího vyčíslení / odváděna srážková daň ve výši 15 %, tj. odečítáno z hlavního honoráře, příklad: 5 normovaných stran x 300 Kč, minus srážková daň 15 % = 1275 Kč k výplatě za dodaný překlad + 225 Kč odvedena srážková daň za lékaře / dohodáře).

Odborné překlady a překlady z účetnictví / překlady medicínských textů Wegamed: kontakt ZDE.