Jak odpoví účetní bez znalosti podkladů

V této profesi mám dlouholeté zkušenosti a ráda povedu Vaše účetnictví. Spolupráci s Vaší firmou mohu zahájit v
nejbližším možném Vám vyhovujícím termínu.
Podrobné podmínky spolupráce bych nechala na osobním jednání, na kterí za Vámi ráda přijedu.
Cenovou nabídku bez bližších podrobností nemohu určit, proto i tento bod Vaší poptávky bych řešila při osobním
jednání s tím, že v příloze Vám posílám ukázkový nabídkový ceník služeb. Konečná cenová nabídka však závisí i od
celkového množství zpracovávaných podkladů s tím, že platí více dokladů, nižší cena.

CENÍK ÚČETNÍCH SLUŽEB LIBEREC: