Kdo vydělává nejvíce – óda na účetního

Jak kdysi pronesl můj známý, „účetní buď účtovat umí anebo neumí – ten který účtovat umí, dělá sám na sebe“ (ten se ti na tohle vyprdne – na nějaké to „zotročení“), takového do týmu těžko seženeš. A měl pravdu. Jako jednatel společnosti využívám služeb účetní firmy a není to vůbec levné. Resp. nemohu si stěžovat, že za takhle solidní práci platím účetnímu mnoho – ano, i ne… Když to spočítám na obrat nebo příjem, tak svému účetnímu dám asi tak většinou 10 – 20 % svého zisku nebo obratu, ano to není málo, ale v současné době, je profese účetního neskutečně důležitá – a profese účetního na volné noze, ještě více.

STÁTNÍ AGENDA

Kvalitních účetních je málo, ale stát je nekompromisní. Účetní pracuje pro stát – to je pravda, je to v překrouceném významu (nebo snad v tom nejpoctivěji vyřčeném významu, totiž, prodloužená ruka státu, která však pracuje pro podnikatele… „účetní se těší komplikacím, které stát házením klacků klade podnikateli pod nohy, ale účetní se snaží podnikateli z těch zátěží pomoci“).

Hlídá mu faktury.
Upozorňuje ho na nesrovnalosti na fakturách, na legislativní normy, které je nutno dodržovat – a není jich málo.

Já sám mám dálkově dokončenou střední školu, maturita z účetnictví a je pravda, že se to velmi hodí. Nejsem profesionální účetní ale ty znalost se hodí. Když mluvím s účetním, nějak samozřejmě chápu, co po mě chce. Ta škola, nebyla vůbec k zahození. Nicméně, tvořila tak 3 % toho, co dnes potřebuju. Spíše to byla hlavně praxe a pevné ujasnění si, co některé termíny v praktickém podnikání znamenají.

Nicméně, nyní zpět k účetnímu. Účetního zaplatím dobře a rád. Proplatím mu faktury za jeho služby – je to 1 x za měsíc a zpravidla se ani dále neptám. Ten člověk mi:

 • perfektně vede evidenci
 • obslouží za mě datovou schránku
 • doporučí, jak fakturovat a za co
 • zpracuje všechny náklady
 • zvolí nejjednodužší strategii cestovních nákladů
 • ohlídá placení daní – zejména pak daň silniční, daň srážkovou – za příležitostné zaměstnance na dohodu, samozřejmě za mě každý měsíc odešle 2 kontrolní hlášení a činí mnoho dalších
 • úkonů zcela automaticky (upozorní mě na chyby ve fakturách, platbách apod.)
 • na konci března pak platíme daň z příjmu (stát chce zkrátka daně – ale o tom zcela jistě až jindy)

PRAVDA JE, ŽE ÚČETNÍHO POTŘEBUJU

Nějakých 15 – 20 let nazpět, když jsem činnost, kterou jsem dělal, vedl na ŽL, byla situace úplně jiná. Jako živnostník, jsem vystavil nějakých cca maximálně 20 – 50 faktur za rok a spoustu mých subdodavatelů současnosti, to má vlastně tak pořád – vidím to na číslování faktur. Nicméně, v momentě, kdy jsem rozjel obchodní činnost ve větší míře (a jak s oblibou říkám (protože to jednou i hezky řekl někdo za mě), má práce a činnost je spíše živnost (protože je čistě vázaná na mou osobu a firma by se mým kolapsem okamžitě zhroutila) je spíše živnost, než reálná firma – nicméně, jako firma se navenek tváří). Ta firma / živnost pracuje ekonomicky na 6 korporacích, z nichž až do 28. února 2019, byly 2 plátcovské. To jedno plátcovství jsme k 1. 3. 2019 ukončili a „firma“ pojede nadále jako 6 subjektů jako neplátců – z toho 3 registrované k dani (tj. k možnosti fakturovat do zahraničí, kam se fakturuje bez daně), ale exekutivně zůstává stále stejnou činností, jako bývala na začátku.

Je to činnost a práce striktně vázaná na mou osobu. Proč jsem se rozhodl přejít na tyto mnohočetné formy fakturací, je otázka hodně individuální a pokud se mi to podaří nějak sesumírovat, tak o tom snad až příště.

Chci tím víše napsaný, tedy naznačit, že ani kdybych se rozkrájel, není v mých silách, jakkoliv daňovou evidenci vést sám. Z faktury mého účetního vidím, každý měsíc cca 500 – 700 řádků fakturací, tj. faktur nákladových a vydaných zadávaných do účetního programu. Můj účetní mi fakturuje 20 Kč za řádek. Nadále za mě řeší veškerou korespondenci s úřady a je připraven zastoupit pro případnou kontrolu. Do datových schránek korporací (s.r.o.) ani nechodím, protože by to byla ztráta času. Obsluhuji jen svou osobní (občan) datovou schránku a to zejména v několika zajímavých situacích, o kterých snad také něco vznikne anebo už vzniká.

BIZARDNÍ KURIOZITA a MANŽELKU NIKDY

Toho svého účetního, jsem vlastně nikdy osobně neviděl a to mi vede evidenci již 3 rokem. Je pravdou, že původně mi evidenci vedla jeho maminka, účetní – která však z důvodu dlouhodobé nemoci, nemohla již vykonávat a tak jsem byl postaven před jednoduché a nutné rozhodnutí. Účetní agendu mi nabídla k řešení tenkrát (dnes již bývalá) přítelkyně a děkuju pánubohu, že jsem toho nevyužil – a + se nabídnul tento mladý flexibilní muž a účetního mi dělá dodnes. Všechny doklady mu zasílám elektronicky (myslím, že se tomu říká bezdokladové účetnictví) a snad se jendou i potkáme. Výstupy z dat mi zasílá také elektronicky a zpravidla si píšeme E-maily hlavně ke konci měsíce, kde mi dává různé instrukce typu:

 • potřebuji zaslat chybějící nákladové faktury ze společností xxx od dodavatelů xxx
 • koukal jsem, že nemáte zaplacenou silniční daň, nutno hradit
 • koukám, že fakturu vystavenou na společnost xxx, jste zaplatil z účtu xxx – nutno přefakturovat, nebo částku převést
 • ve faktuře xx, máte toto pořadové číslo, změnil jste číslování nebo se jedná o chybu?
 • prosím zaslat originální doklady / účtenky
 • nutno uzavřít novou dohodu s paní xxx

VČERA JSEM ÚČETNÍMU MIMOCHODEM – napsal:

„JINAK TEDY KONTROLNĚ HLÁSÍM, ŽE VYMAŽU DIČ NA FAKTURÁCH A V KONTAKTECH SPOLEČNOSTI XXX A JDU OD ZÍTRA DĚLAT FAKTURY JAKO NEPLÁTCE“

odpověďel: rozumím…. a rozuměli jsme si….
účetní mi samozřejmě každého cca 20. zasílá příkaz k úhradě DPH, je tam zjednodušeno vše, jen k poslání z banky – banku ovládám sám. To je jediné místo, kam účetní odmítl zasahovat.

Jsou to všechno drobnosti ale nutné drobnosti. Když jsem minulý týden rozbil v záruce počítač, účetní mi zaslal naskenovaný doklad k reklamaci – ten bych jinak mohl i méně či více pracně, někde hledat… Co pro mě dělá účetní, jsou strašně důležité drobnosti !

S účetním vedu i dlouhodobou diskuzi a radím se o nějakých budoucích možných nových aktivitách – sdělí mi, jaký legálního „typ krytí“ potřebuji na danou činnost. Vím, že současného účetního se zřejmě ještě dlouho nepustím. Funguje to i zpětně, účetní vědí, že jakmile nějakého klienta získali, mají ho již na dlouho do budoucnosti. Takový vztah může trvat po celou existenci firmy. Zatím se zřejmě nemůžeme bavit z titulu změny režimů v Českém prostředí o mnoha generačních firmách – ale zatím klidně i o několika desítkách let. Vím, že když firmu prodám, mohu budoucímu majiteli daného účetního „předat“, resp. mohou se spolu domluvit a věřím, že by i k takové domluvě došlo. Účetní zná profil / strukturu firmy, procesy jsou pro něj pak více čitelné a automatické. Je to stejné, jako, v jakékoliv jiné činnosti (i té mé), kdy já sám po letech spolupráce se zákazníky získávám spíše výhody, než nevýhody:

komunikace se zjednodušuje – kolikrát stačí 1 E-mail a zákazník službu objedná (některým zákazníkům už ani cenu nepíši, zpravidla nemusím přijetí služby ani potvrdit – oni vědí, že já na druhém konci kanálu jsem a že práce bude brzy dodána)
existují zákazníci, kteří mě osloví telefonicky, zavolají a řeknou „dobrý den pan Xxx, potřebujeme toto“ „není problém, okamžitě zpracujeme – pošlete“, zní zpravidla moje odpověď

Nemám nyní nějakou širší fantasii, kde všude takto jednoduchá domluva může fungovat a kde už ne: ale 100 % vím, že funguje u:

 • právníků
 • překladatelských agentur
 • účetních
 • a zřejmě i dalších firem poskytujících elektronické / on-line služby
 • jsou to jistě zcela většina firem, nebo jejich částí, kde se mnou oni vedou tento typ komunikace

Máme zákazníky poskytující služby v oblasti:

 • zakládání společností pro české i zahraniční klienty
 • zprostředkování obchodu
 • právní služby, tj. právníci / notáři
 • realitní makléři
 • lékařský servis
 • technologické služby
 • geodetické služby
 • stavebních a geodetických služeb
 • atd.

Zkrátka účetní může být takový docela sympatický chlapík…