Založení s.r.o. – účetnictví

Klienti vyhledávají novou účetní firmu také ve chvíli, kdy založili novou společnost s ručením omezeným. Pro vaší novou účetní jsou nezbytné zejména tyto doklady:

 • kopie zakladatelské smlouvy,
 • kopie např. nájemní smlouvy, případně další smlouvy,
 • všechny doklady spojené se založením firmy, např.: platby na živnostenském úřadu, cestovné, právní služby, nájem nebo kauci k nájmu, nákup materiálu,
 • výpisy z bankovního účtu ode dne jeho založení, příp. výpisy z úvěrového účtu,
 • informace, jak je vedena skladová evidence, je-li nutná,
 • případně kopie registrací u FÚ, pokud již byly provedeny, např. k DPH,
 • přístupy do datové schránky pro účetní.

Účetnictví nově založené s.r.o.

Účetní potřebuje na začátku účtování nové firmy sestavit zahajovací rozvahu. To lze nejlépe provést tak, že všechny náklady spojené se založením a vznikem společnosti, před jejím zápisem do OR, účtujeme do jakoby prozatímně otevřené firmy jako náklady příštích období – účet 381, proti závazkům vůči společníkům. Může jít o poplatky na živnostenském úřadu, jízdné, právní a notářské služby, nájem, nakoupený materiál nebo zboží a podobně. Nově založená s.r.o. nemá před zápisem do OR právní subjektivitu, takže jsou to fakticky společníci, kteří dané položky skutečně zaplatili. Dále zaúčtujeme všechny vklady základního kapitálu.

Poté ke dni zápisu do OR provedeme uzavření prozatímní firmy a otevření nového období, takže se konečné stavy výše jmenovaných účtů, spolu se zaúčtovaným základním kapitálem, převedou do zahajovací rozvahy. Do „prozatímně“ otevřeného účetnictví firmy nebudeme již dále nic účtovat. Podklady z něj slouží jen jako doklad k zahajovací rozvaze nového s.r.o. V oficiálním účetnictví nové firmy nyní přeúčtujeme vše z účtu 381 do nákladů.

Před rokem 2016, šlo-li o zřizovací výdaje v celkové hodnotě vyšší než 60.000,- Kč, bylo nutné neúčtovat je rovnou do nákladů, ale jako dlouhodobý nehmotný majetek a ten odepisovat 5 let po zápisu do OR. To však bylo zrušeno z důvodu, že zřizovací výdaje nesplňují kritéria pro vykazování majetku.

Služby daňového poradce a ekonoma

 • Vedení podvojného účetnictví
 • Mzdové účetnictví
 • Průběžné zpracování dokladů
 • Konzultace a daňové poradenství
 • Manažerské výstupy z účetnictví
 • Založení s.r.o. v Německu (firmengrundung)

Hledáte-li účetní v Teplicích – kontakt naleznete ZDE.