Průvodní dopis účetní

Jak vyplývá z připojeného životopisu, absolvovala jsem v letech 2009 – 2013 Střední školu obchodu služeb a podnikání, České Budějovice, obor Management,
a v letech 2014 – 2017 Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, obor Ekonomika podniku.

Dovedu uplatnit organizační schopnosti, umím pracovat s osobním počítačem, píšu na klávesnici hmatovou metodou. Z účetních a skladových programů ovládám SAP, ABRA, Účto Tichý a spol., HELIOS One a Profit.

Souběžně s vysokoškolským studiem jsem pracovala v obchodě KO s. r. o. v období 9/2016 – 2/2017, na funkci Zástupkyně vedoucí prodejny a od 2/2017 do 6/2017 na pozici Administrativní pracovník.

Během těchto prací jsem získala zkušenosti s vedením malého kolektivu, při objednávání zboží, se zaučováním nových kolegů, s poradenstvím a prodejem zboží.
V administrativě pak převládala práce s daty, a jejich archivace, úprava ceníků a správa internetového obchodu.

9/2017 – 5/2020 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje na pozici účetní. Pracovní poměr byl na dobu určitou. Hlavní náplní mé práce byla zaúčtování a příprava faktur pro placení, cestovní příkazy, kontrola a příprava mzdových podkladů.