Uplatnění nákladů Účetní Teplice

Chcete-li uplatňovat skutečné náklady (ne paušálem), je třeba pro tyto účely vést daňovou evidenci. Jsou-li vaše skutečné náklady (namátkou např. materiál, úroky z úvěru, nájemné, odpisy majetku, výdaje na PHM a údržbu auta, mzdy zaměstnanců…) vyšší než procentuální paušál, pak se vám vyplatí přejít na skutečné výdaje a vést daňovou evidenci. To znamená, zaznamenat každý výdaj související s vaší výdělečnou činností. Účetní je třeba dodat doklady ke každému uplatněnému výdaji. V rámci daňové evidence budete mít od účetní zpracované například:

Uplatnění nákladů Účetní Teplice

  • karty majetku a evidenci o výši odpisů,
  • na základě vedené knihy jízd uplatněné výdaje na auto, anebo uplatníte paušál na PHM – podle vaší konkrétní situace,
  • mzdovou evidenci vašich zaměstnanců.

Uplatnění nákladů Účetní Teplice

Již několik let také platí, že nelze uplatňovat slevu na dani na manželku nebo na děti, pokud používáte paušální výdaje, navíc se stále snižují stropy (tj. maximální možné částky pro paušální výdaje), takže na skutečné výdaje přechází stále více OSVČ. Pokud si nejste jisti, jaká možnost je pro vás vhodná, využijte konzultace s účetní.

Zpracování daňového přiznání

  • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob
  • Přiznání k DPH, kontrolní hlášení
  • Přiznání k silniční dani
  • Daňové poradenství
  • Výkazy pro Český statistický úřad

Žádáte-li uplatnění nákladů od účetní v Teplicích – kontakt je ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.