Uplatnění nákladů – účetní Ústí nad Labem

Pokud máte u vašeho podnikání vyšší skutečné výdaje než paušální, je třeba pro účely jejich uplatnění vést daňovou evidenci. Může jít např. o náklady jako je nájemné, materiál, úroky z úvěru, výdaje na PHM a údržbu auta, odpisy majetku, mzdy zaměstnanců. Daňová evidence zaznamenává každý výdaj související s vaší výdělečnou činností, proto je nutné dodat účetní všechny doklady, zejména faktury vydané, přijaté, účtenky a bankovní výpisy, doklady např. o nájmu kanceláře, VTP vašeho auta a kniha jízd, podklady k mzdové evidenci vašich zaměstnanců apod.

Účetní Ústí nad Labem – náklady PHM

Jste-li OSVČ, je pro uplatnění nákladů na auto třeba, aby auto, které používáte pro výdělečnou činnost, bylo psané na vás. Pak lze uplatňovat tzv. „paušál na auto“, který slouží namísto vedení knihy jízd a dokladování nakoupených pohonných hmot účtenkami. Tímto paušálem dostanete do nákladů 5000,-/ měsíčně – pokud auto používáte i pro soukromé účely, pak jen 80 %, tj. 4000,-/ měsíčně. A pokud jsou vaše výdaje na auto vyšší, budete vést knihu jízd a využívat tzv. základní náhradu (její výše se stanovuje aktuálně pro každý rok za ujetý km) a spotřebované PHM dokladovat buď účtenkami, nebo opět uplatnit stanovenou náhradu za 1l podle spotřeby auta. Pokud však využíváte procentuální paušální výdaje, nelze již paušál na auto použít – veškeré výdaje k podnikání jsou již obsažené v procentuálním paušálu, včetně výdajů za PHM.

Pokud si nejste jisti, jaká možnost je pro vás nejlepší, využijte konzultace s účetní. Již několik let také nelze v přiznání k dani z příjmu využít slevu na dani na manželku nebo na děti, pokud uplatňujete procentuální paušální výdaje, navíc se stále snižují stropy (tj. maximální možné částky pro paušální výdaje), takže na skutečné výdaje přechází stále více OSVČ.

  • Poradenství ohledně paušálních a skutečných nákladů
  • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob
  • Daňové poradenství
  • Daňová optimalizace
  • Průběžná evidence plateb (bankovních výpisů) – kontrola nad vašimi pohledávkami
  • Průběžné zpracování daňové evidence
  • Manažerské výstupy podle požadavků klienta
  • Účetní konzultace

Žádáte-li uplatnění nákladů od účetní v Ústí nad Labem – kontakt je ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.