Daňová evidence/ účetní Praha

Daňovou evidenci vede podnikatel, pokud chce uplatňovat skutečné náklady. Musí evidovat všechny peněžní toky související s výdělečnou činností, ale i nepeněžní operace, například odpisy, v tzv. peněžním deníku – hlavní knize daňové evidence. Přesné náležitosti daňové evidence konzultujte se svou účetní.
Zjednodušeně se dá říci, že výdajem na podnikání je vše, co byste si jinak nepořídili, pokud byste nepodnikali. Jsou zde ovšem i výjimky, kdy jsou podnikatelé povinni platit některé výdaje, ale ty jsou přesto daňově neúčinné, například sociální a zdravotní pojištění podnikatele.

Daňová evidence/ účetní Praha

Jako jeden ze skutečných nákladů slouží i „paušál na auto“, díky kterému není třeba, aby podnikatel schovával účtenky za PHM. Výše tohoto paušálu je 5000,-/ měsíčně, a v případě, že auto používáte i pro soukromé účely, tak pouze 4000,-/ měsíčně. Pokud má OSVČ nějaké své zaměstnance, vede se mzdová evidence. A nakupuje-li ke svému podnikání materiál nebo zboží, musí se v rámci daňové evidence vést i evidence zásob.

ÚČETNÍ DROBNÝCH PODNIKATELŮ

Drobní podnikatelé někdy díky uplatnění slev na dani neplatí žádné daně. O možnostech daňových úlev vás informuje vaše účetní. Avšak na sociálním a zdravotním pojištění už slevy neexistují, to je počítané jako procento z výše zisku. Z něj se také stanoví i zálohy na následující rok. Pokud si nejste jisti, kolik budete platit na daních a pojistném, je vhodné zpracovávat doklady průběžně a dostat od účetní vždy aktuální informaci o stavu vašich příjmů a výdajů. Když s vaším podnikáním nejde vše podle představ a v dalším roce se vám citelně sníží výdělky, je možné za určitých podmínek zažádat o snížení záloh OSVČ a to jak na dani, tak na sociálním a zdravotním.

Účetní služby Praha

Potřebujete-li zkonzultovat namátkou například:

 • výši odpisů, jakou lze uplatnit při prodeji majetku v průběhu roku,
 • specifika přechodu z paušálních výdajů na daňovou evidenci (skutečné výdaje) a naopak,
 • stanovení v určitých situacích zda jde o výdělečnou činnost hlavní nebo vedlejší kvůli zálohám na OSSZ a zdravotní pojišťovnou,
 • povinné náležitosti knihy jízd,
 • uplatnění nákladů na dílnu nebo kancelář ve vlastním rodinném domě,
 • přihlášení podnikatele k různým institucím či jako plátce různých daní podle potřeb a situace.

Doklady byste měli dodat účetní nejlépe do konce února, aby byl dostatek prostoru pro kvalitní zpracování daňového přiznání. Pokud to však z jakéhokoliv důvodu v ideálním termínu nestihneme, lze i tak sehnat účetní na poslední chvíli. Daňové přiznání se podává na finanční úřad v Praze nejpozději do konce března.
Využijte také možnosti poradenství od účetní v Praze. Konzultace poskytujeme osobně v centru Teplic, po telefonu, e-mailem, či podle domluvy a potřeb klienta. Účetní služby v Bílině jsou poskytovány na základě živnostenského listu.

Daně účetní Praha: shrnutí

 • daně v kontextu daňového přiznání
 • dlouhodobé daňové poradenství
 • vypracování daňového přiznání
 • možnost konzultace na téma daní
 • účetní poradenství express

Žádáte-li vypracování daňového přiznání od účetní v Praze– kontakt naleznete ZDE.