Fakturace do EU – Účetní Teplice

Klientka – neplátce DPH začala fakturovat služby slovenskému podnikateli – plátci DPH. V takovém případě se český neplátce DPH musí registrovat jako tzv. identifikovaná osoba k DPH a posílat každý měsíc na FÚ Souhrnné hlášení a Přiznání k DPH. Jinak se na fakturaci do EU nic nemění, je dále bez DPH, jen je nutné na fakturu uvést informaci, že je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Pro tuzemskou fakturaci zůstává klientka, zjednodušeně řečeno, dále neplátcem DPH stejně jako předtím. Ani si neodečítá DPH například z přijatých faktur – zůstává zkrátka jakoby neplátcem, finanční úřad jen požaduje hlášení, komu v EU (podle DIČ) a v jaké výši poskytla služby.

Fakturace do EU

Souhrnné hlášení a Přiznání DPH samozřejmě nelze doručit na FÚ jinak než elektronicky. Klientka si tedy musí nechat založit datovou schránku. Naše účetní kancelář pro oblast Teplice, Ústí nad Labem, Duchcov a okolí připraví registraci identifikované osoby a obě hlášení bude zasílat v požadovaném formátu .xml v předepsané lhůtě, tedy do 25. dne následujícího měsíce.

Stejné povinnosti platí i pokud podnikatel-neplátce DPH službu z EU přijme. To se může stát třeba ve chvíli, kdy si zaplatí reklamu na Facebooku nebo Google AdWords. A v oblasti pořízení zboží se to týká také každého neplátce, který v kalendářním roce pořídil zboží z jiného státu EU o celkové hodnotě (bez DPH) vyšší než 326.000,- Kč. V obou zmíněných situacích však již je povinen vypočítat si z částky v Kč DPH a to odvést státu.

Fakturace do třetích zemí

Zajímavé je, že pokud by klientka fakturovala do třetích zemí, tzn. mimo EU, tyto povinnosti by neměla. S harmonizací DPH v Evropské unii je zkrátka spojeno mnoho papírování, avšak třetí země už jsou mimo nutnost dohledu úřadu.

  • Registrace na FÚ
  • Součinnost při zakládání datové schránky
  • Konzultace na téma Fakturace do zahraničí
  • Poradenství ohledně daní
  • Fakturace do zemí EU
  • Fakturace do třetích zemí

Žádáte-li účetní služby v Teplicích, Ústí nad Labem, Duchcově a okolí – kontakt je ZDE.