Daňové přiznání OSVČ – učetní Bílina

Klienti-podnikatelé nejčastěji poptávají vypracování daňového přiznání a přehledů, protože provozují samostatnou výdělečnou činnost. Cenu za zpracování sděluji na základě počtu dokladů, případně dalších údajů například o firemních vozidlech či zaměstnancích. Pro malé podnikatele (tj. do 30 dokladů za rok) začíná cena na 2.000,- Kč za daňové přiznání a přehledy na sociálku a zdravotní pojištění.

Přiznání pro OSVČ

Předání vašich dokladů a veškerých podkladů probíhá buď osobně v centru Teplic, nebo podle domluvy např. e-mailem v PDF. Jedná se o vaše vydané a přijaté faktury, účtenky, výpisy z bankovního účtu, případně další doklady například k majetku či zaměstnancům klienta, knihy jízd, inventuru skladu a podobně.

Realizace přiznání OSVČ – sociálka Teplice/ Bílina

Hotové přiznání včetně přehledů na sociálku a zdravotní pojišťovnu dodávám cca od jednoho do tří týdnů od dodání všech podkladů. Případně odesílám datovou schránkou klienta přímo na úřady. Klient dostane informace o výši platby daně, sociálního a zdravotního pojištění a výši záloh na další rok. Realizace přiznání pro OSVČ probíhá v Teplicích, Ústí nad Labem a Bílině.

Daňové přiznání Bílina – express

Pokud žádáte expresní zpracování daňového přiznání, cena se zvyšuje zhruba o 50-150% podle míry pozdního dodání dokladů a množství dokladů. Malý podnikatel (do 30 dokladů ročně) by měl svou účetní kontaktovat nejpozději začátkem března, větší spíše dříve. Realizace přiznání pro malé podnikatele probíhá v Ústí nad Labem, Teplicích a Bílině. Účetní je k dispozici v centru Teplic. Expresní metodika zpracování daňového přiznání pro Ústecké a Teplické živnostníky může proběhnout po dohodě s účetní ohledně možnosti expresních termínů.

S většími klienty se od dalšího roku domlouvám na průběžném předávání dokladů, například 3x ročně. Je díky tomu možné získat i aktuálnější přehled o stavu příjmů a výdajů. Častější zpracování dokladů u nás také není žádný problém, pokud to klient žádá právě kvůli průběžnému přehledu o svém podnikání. Klientům poskytuji konzultace a poradenství podle potřeby.

Kontrolní přehled DPH – Teplice, Ústí, Bílina: expresně

Pro nově příchozí plátce DPH nebo takové plátce DPH, kteří se z titulu zákonných okolností stávají plátci DPH nečekaně, platí možnost expresního se přihlášení a mohou účetní v Teplicích kontaktovat expresně. Jste-li plátce DPH, doklady se automaticky zpracovávají každý měsíc / čtvrtletí. Přiznání k DPH odesílám v požadovaném formátu datovou schránkou klienta přímo na FÚ. V tomto případě jsou veškeré doklady klienta zpracovány nejpozději koncem ledna a účetní si pak vyžádá jen zbývající doklady k samotnému přiznání k dani z příjmu prokazující nárok na daňové úlevy a rovnou lze vypracovat přiznání i s přehledy.

Charakteristika účetní v Teplicích / Ústí

  • Jsem účetní od r. 2011
  • Zpracování daní v centru Teplic
  • Průběžné zpracování dokladů
  • Konzultace a daňové poradenství
  • Podvojné účetnictví

Žádáte-li vypracování daňového přiznání od účetní v Bílině – kontakt naleznete ZDE.