Prodej a odkup zadlužené firmy: jak správně přistoupit k této možnosti

Datum: 16. 8. 2023

Autor: JUDr. Jan Novák, PhD.

Podnikání přináší mnoho výzev a možností, ale někdy se může stát, že se firma dostane do finančních potíží a zadlužení. V takových případech se může nabídnout možnost prodat nebo odkoupit takovou zadluženou firmu. To může být záchranný kruh pro majitele, kteří chtějí minimalizovat ztráty a současně udržet firmu naživu. V tomto článku si podrobněji probereme, jak správně přistoupit k prodeji nebo odkupu zadlužené firmy.

Proč zvážit prodej nebo odkup zadlužené firmy?

Existuje několik důvodů, proč majitelé zadlužené firmy mohou uvažovat o prodeji nebo odkupu:

 1. Minimalizace ztrát: Když je firma v obtížné finanční situaci, prodej nebo odkup může pomoci minimalizovat ztráty pro majitele.
 2. Udržení aktiv: Prodejem nebo odkupem může firma udržet své aktiva a zaměstnance, což by mohlo být nákladné a složité při úpadku.
 3. Šance na obnovu: Pro nového majitele může být firma s problémy výzvou k obnově a zlepšení.
 4. Průnik na trh: Odkup zadlužené firmy může být pro nového majitele příležitostí proniknout na nový trh nebo se rozšířit.

Klíčové kroky při prodeji nebo odkupu zadlužené firmy

 1. Hodnocení situace: Nejprve je důležité zhodnotit finanční a právní situaci firmy. Stanovte celkový rozsah zadlužení a zjistěte, zda je firma stále životaschopná.
 2. Odborná pomoc: Při prodeji nebo odkupu zadlužené firmy je vhodné získat odbornou právní a finanční pomoc. Odborníci vám pomohou s určením správné hodnoty firmy, případnými právními problémy a možnostmi pro restrukturalizaci.
 3. Vypracování plánu: Společně s odborníky vypracujte plán prodeje nebo odkupu. Zahrnujte do něj strategii, cíle a kroky, které je třeba udělat.
 4. Hledání potenciálních zájemců: Pokud jde o prodej, hledejte potenciální zájemce, kteří jsou ochotni převzít firmu a zvládnout její zadlužení. U odkupu můžete hledat zadlužené firmy, které by mohly mít potenciál být zlepšeny.
 5. Negociace: Jednání s potenciálními zájemci nebo majiteli může být složité. Buďte otevření výměně informací a dohodě na podmínkách, které budou výhodné pro obě strany.
 6. Právní a finanční analýza: Před finálním rozhodnutím proveďte detailní právní a finanční analýzu. Zajistěte si, že máte kompletní povědomí o stávajících závazcích, právech a povinnostech firmy.
 7. Dohoda a dokončení: Jakmile dosáhnete dohody, sestavte smlouvu, která bude obsahovat všechny relevantní podmínky a detaily prodeje nebo odkupu. Po podpisu smlouvy proveďte všechny potřebné kroky pro převod vlastnictví.

Závěr

Prodej nebo odkup zadlužené firmy může být složitý proces, ale může přinést řešení v obtížných situacích. Důležité je postupovat s odbornou pomocí a důkladně zvážit všechny aspekty transakce. Jestliže je správně proveden, prodej nebo odkup může znamenat nový začátek pro firmu i její majitele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.