Zaměstnanci – mzdová účetní Teplice

ÚČETNÍ TEPLICE – kontakt: +420 604 571 834

Úkony spojené s nástupem nového zaměstnance

Zejména je třeba vyhotovit pracovní smlouvu. Kromě označení zaměstnavatele a osobních údajů zaměstnance jsou podle zákoníku práce povinné pouze tři údaje: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Obsahem pracovní smlouvy dále bývá i délka pracovního poměru a zkušební doby, délka dovolené či způsob a termín výplaty mzdy. Výše mzdy se uvádí buď také do pracovní smlouvy, nebo zvlášť na Mzdový výměr. Je vhodné do pracovní smlouvy zahrnout také souhlas zaměstnance s poskytnutím rodného čísla. Zaměstnanec dále podepíše tzv. růžové prohlášení, kterým prokazuje svůj nárok na uplatnění základní slevy na dani. Chce-li uplatnit další daňové slevy (zejména sleva na děti, na invaliditu či na studium), je nutné dodání všech potřebných dokladů prokazujících nárok na tyto slevy. Svému novému zaměstnavateli dodá zaměstnanec ještě zápočtový list a Potvrzení o zdanitelných příjmech z předchozího zaměstnání, případně potvrzení o vyřazení z evidence na Úřadu práce, pokud to předcházelo nástupu do práce.

Registrace zaměstnavatele na úřadech

Pokud jde o prvního zaměstnance daného zaměstnavatele, je nyní nutné se zaregistrovat do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního zaměstnance jako zaměstnavatel na sociálce. Na základě formuláře pro OSSZ bude zaměstnavateli přidělen variabilní symbol určený pro platby sociálního pojištění za zaměstnance. Obdobnou registraci provede u zdravotní pojišťovny svého zaměstnance. Tyto dvě registrace odpadají, pokud se jedná pouze o zaměstnance na dohodu o provedení práce.

Účetní a finanční úřad Teplice

Dále se zaměstnavatel registruje u FÚ jako plátce zálohové daně, případně – v případě dohod o provedení práce – srážkové daně. Poslední je přihláška k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, což je pojištění pro případ pracovních úrazů. Toto pojištění je povinné jak v případě zaměstnanců pouze na dohodu, tak u zaměstnanců na plný pracovní úvazek. Rozdíl je jen v tom, že má-li zaměstnavatel pracovníky pouze na dohodu, je výše pojistného 100,- Kč za čtvrtletí bez ohledu na počet pracovníků na DPP. U zaměstnanců na plný pracovní úvazek se pojistné vypočítává jako procento z hrubé mzdy v závislosti na činnosti zaměstnavatele, platí se čtvrtletně.

Přihláška zaměstnance u OSSZ a ZP

Nyní už jen přihlásíme zaměstnance na sociálce (formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání) a zdravotní pojišťovně (formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele). Obojí opět do 8 kalendářních dnů od nástupu. Využijete-li služeb mzdové účetní v Teplicích, dostanete v rámci vedení mzdové evidence všechny výše uvedené služby, dále například součinnost při vyplňování růžového prohlášení se zaměstnancem, či vám poskytnu vzor výkazu práce, který budete dodávat vždy do 5. dne následujícího měsíce jako podklad pro zpracování mezd.

Služby mzdové účetní – Teplice

  • Služby v oblasti mzdové a personální agendy
  • Zpracování mezd
  • Všechny úkony při nástupu a výstupu zaměstnance
  • Zpracování roční mzdové uzávěrky – zúčtování záloh zaměstnanců
  • Příprava veškerých pracovněprávních dokumentů, roční přehledy pro ČSSZ, zdrav. pojišťovny atd.
  • Součinnost při kontrolách příslušných orgánů (FÚ, ZP, ČSSZ), zastupování před úřady
  • Mzdové poradenství

Žádáte-li mzdovou účetní v Teplicích nebo okolí – kontakt je ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.