DAŇOVÁ EVIDENCE

Vedení daňové evidence, pro podnikatele zahrnuje zejména zpracování dokladů, tedy faktur vydaných, přijatých, pokladních dokladů, výpisů z bankovních účtů a dalších potřebných dokladů. Dále jde v rámci zpracování daňové evidence o vedení veškeré potřebné další evidence. Tedy používá-li podnikatel ke své výdělečné činnosti nějaký hmotný či nehmotný majetek, jde o evidenci majetku a s tím spojené odpisy. Má-li podnikatel nějaké zaměstnance, pak se zpracovávají mzdy a vede se mzdová evidence. Používá-li podnikatel ke své činnosti auto, vede si knihu jízd, či uplatňuje výdaje na auto jiným možným způsobem, např. paušál na PHM.

Je-li podnikatel plátce DPH, pak jsou doklady zpracovávány průběžně podle plátcovství, a výstupem jsou veškeré podklady pro přiznání k DPH.

Daňová evidence

V závěru roku se pak na základě dokladů zpracuje daňové přiznání a přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Podnikatel dostane informaci o výši záloh na nové období. V průběhu celého roku je podnikateli poskytováno daňové poradenství podle potřeb. Případně lze vypracovávat také manažerské výstupy podle požadavků.

Daňová evidence / účetní

do 50 dokladů – přiznání a přehledy budou hotové max. do 14 dnů
do 200 dokladů – do tří týdnů
nad 200 dokladů – do měsíce

Doklady mohou být rovněž zpracovávány průběžně, například každý měsíc, jednou za čtvrtletí apod. To je výhodné pro aktuální zjištění vašich příjmů a výdajů.

Žádáte-li ostatní účetní služby daňové evidence – kontakt na účetní je ZDE.