SMLOUVA O EKONOMICKÉM PORADENSTVÍ

Mezi

[Název/Firma objednatele] se sídlem na [Adresa sídla] zastoupený [Jméno zástupce]

a

[Název/Firma poradce] se sídlem na [Adresa sídla] zastoupený [Jméno zástupce]

byla uzavřena následující smlouva:


1. Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje podmínky spolupráce mezi objednatelem a poradcem v oblasti ekonomického a účetního poradenství.


2. Služby poradce

2.1. Poradenství

a) Ekonomické a daňové

Poradce poskytuje průběžně poradenství především v případech změn v oblasti daňových změn, sociálního a zdravotního pojištění a ostatních zákonů týkajících se podnikatelské činnosti objednatele.

b) Účetní

Poradce se zavazuje informovat o povinnostech účetní jednotky podle příslušných předpisů tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a správné. V případě požadavku objednatele je poradce připraven zpracovat ve spolupráci s ním interní směrnice, účetní osnovu a další důle…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.