Účetní může být pro podnikatele jakýmsi prostředníkem mezi ním a státem, či přesněji řečeno článkem, který mu pomůže splnit své zákonné povinnosti a zároveň využít své zákonné možnosti. Účetní musí mít přehled o povinnostech podnikatele z hlediska zejména daňového, ale samozřejmě nejen. Služby účetní začínají už v přihlášení podnikatele jak na různé instituce, tak například jako plátce k různým daním. Významná část účetních služeb pak spočívá zejména v nejrůznějším poradenství. Podnikatele zajímá, jaký dopad budou mít jeho kroky na výši jeho daňového základu, jak ho lze optimalizovat v rámci jeho konkrétní situace. Na účetní (Praha) je, aby zvážila jak nejlépe a správně vykázat jeho náklady spojené s podnikáním, jaké doklady k tomu doložit či jak správně vést potřebnou evidenci.

KONTAKT

Účetní / Osa: Praha – Brno – Ostrava

Zpracování dokladů je v podstatě rutinní záležitost, vždy je však potřeba součinnost podnikatele v jejich dodávání. Účetní (Praha) pak může být velmi nápomocná v tom, že umožní sledovat aktuální situaci příjmů a výdajů podnikatele průběžně. Případně může vypracovávat navíc nejrůznější manažerské výstupy podle potřeb a požadavků podnikatele. Závěrečným výstupem práce účetní jsou pak nejrůznější daňová přiznání a přehledy – vše v Praze.

Nároky účetní

Praha – Brno – Ostrava

Také v této chvíli je na účetní v Praze, Brně (Ostravě) a ČR kladen vysoký nárok, aby správně informovala a rozhodla o možnostech různých daňových úlev či situaci podnikatele před institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení. Jedná se o skutečnost, zda-li výdělečná činnost hlavní nebo vedlejší. Konečná, a nejméně oblíbená, je informace podnikateli o tom, kam zaplatit jaké daně tak, aby byla splněna jeho zákonná povinnost. Vzhledem k tomu, že daňové zákony se často různě upravují a mění, je pro řadu podnikatelů jednodušší obrátit se na účetní než si všechny informace zjišťovat sám.

Účetní -Praha – Brno – Ostrava: resume

  • expresní zpracování daňových dokladů
  • možnost vypracování daňového přiznání
  • měsíční daňová hlášení a přehledy
  • operativní přístup

Žádáte-li ostatní účetní služby daňové evidence v Praze – kontakt je ZDE.