Potřebné pro stanovení hodnoty firmy v účetnictví

POTŘEBNÉ
IČO firmy
bankovní účet/účty
banka … přístup pro stažení účetních dat…
pokud zaměstnanci…veškerá data(nejde elektronicky přenášet data)
XML vydané, přijaté faktury
EXCEL pokladna
zbytkové doklady 12. měsíc…
PŘIPRAVIT
nemovitý/movitý majetek, pokud je odpisovaný