Slovníček frekventovaných pojmů k tématu

Slovníček častých pojmů, se kterými operujeme na našem webu:

• FÚ/Finanční úřad, „finančák“, – instituce (státní výběrčí daní)
• Okresní správa sociálního zabezpečení, OSSZ, „sociálka“ – instituce pro tzv. sociální agendu občanů / lidí (v Praze je
to PSSZ-Pražská správa sociálního zabezpečení, což je v podstatě to samé, co OSSZ)
• SP – sociální pojištění / tj. z politického hlediska forma daně, kterou stát povinně vyžaduje po některých subjektech, např. živnostnících (po občanech bez zdanitelných příjmů nikoliv / také ne po jednatelích korporací, „eseróček“)
• Zdravotní pojišťovna, ZP – vaše zdravotní pojišťovna, u které jste pojištěni/ nebo též zdravotní pojištění (tj. zdravotní daň – též povinná pro některé subjekty, jako SP, ale ve větší míře / toto pojištění jsou povinní platit všichni občané s trvalým pobytem na území ČR – problematika ukončení trvalého pobytu je k prostudování ZDE)
• OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná; ten, kdo podniká tzv. sám na sebe, na živnost – což je opět z politického hlediska čirá částečná nepravda (nicméně, nejsme zde primárně kvůli filosofii)
• SVČ – samostatně výdělečná činnost (ano, ta která není závislá, tzn. zaměstnaneckým poměrem, kdy jsme závislí, co za práci za nás vymyslí a dá nám udělat zaměstnavatel)
• Fyzická osoba – „FO“, právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu, jsou tzv. korporacemi (právnická osoba,
např. firma-s.r.o.)
• IČO, IČ – identifikační číslo osoby; 8místné číslo, které bude vaším jednoznačným identifikátorem, když se stanete OSVČ nebo
založíte s.r.o. (označení „IČ“ je archaičtější forma téhož)
• DIČ – daňové identifikační číslo, „CZ“ a vaše rodné číslo (v případě živnostníků / v případě korporací, CZ+IČ), FÚ pod ním eviduje subjekt k daním
• ŽR – živnostenský rejstřík, registr osob samostatně výdělečně činných – dostupný téže v on-line podobě na internetu
• s.r.o. – společnost s ručením omezením; firmy
• OR – obchodní rejstřík, registr právnických osob / korporací – dostupný téže v on-line podobě na internetu
• DPH – daň z přidané hodnoty
• Identifikovaná osoba – „zvláštní režim“ u neplátců DPH v případě přijetí nebo poskytnutí služby z EU, kdy v ČR zůstáváte pro své
klienty i nadále neplátcem DPH, ale pro případy přijetí nebo poskytnutí služby z EU se chováte plátce DPH
• Obrat – veškeré příjmy (tržby)/ příp. zjednodušeně všechny vystavené faktury za určité období – v částkách bez DPH
• DPFO – daň z příjmu fyzických osob
• DP – daňové přiznání
• EET – elektronická evidence tržeb
• Datová schránka – obdoba vaší e-mailové schránky, která však slouží ke komunikaci se státními úřady
• GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation)