Vyhledání nového zpracovatele účetnictví

NOVÉ ÚČETNÍ FIRMY (srovnání):
ÚČETNÍ FIRMA PRAHA ČÍSLO
– neobsluhuje datovou schránku, argumentuje, že účetnictví zpracovávájí zaměstnanci
– přijaté, vydané faktury
– on-line systém s možností sledování stavů
– daňové přiznání, konzultace s externím daňovým poradcem
– v ceně papírové šanony na konci roku?
– jakým způsobem přijímajé faktury pro pokladnu?
– výpovědní lhůta?
– napojení na systém cena?

ÚČETNÍ FIRMA PRAHA ČÍSLO 2
– obsluhuje datovou schránku
– přijaté, vydané faktury
– on-line systém s možností sledování stavů
– daňové přiznání, konzultace s externím daňovým poradcem
– v ceně papírové šanony na konci roku?
– jakým způsobem přijímajé faktury pro pokladnu?
– výpovědní lhůta?
– napojení na systém cena?