CENÍK ÚČETNÍCH SLUŽEB

1. Minimální sazba za vedení účetnictví
Podvojné účetnictví (plátce i neplátce DPH) 1.000,-Kč
Tato sazba zahrnuje zaúčtování 30 účetních zápisů měsíčně (čtvrtletně)
Daňová evidence (plátce DPH) 1.000,-Kč
Tato sazba zahrnuje zaúčtování 30 účetních zápisů měsíčně (čtvrtletně)
Daňová evidence (neplátci DPH) 500,-Kč
Tato sazba zahrnuje zaúčtování 30 účetních zápisů měsíčně (čtvrtletně)
Je-li sjednáno vedení účetnictví za čtvrtletí, stanovená minimální sazba se považuje za čtvrtletní
sazbu.
2. Sazba a objem prací
Jestliže počet účetních zápisů v běžném měsíci (čtvrtletí) překročí počty uvedené v bodě 1, potom se k
minimální výši měsíční (čtvrtletní) sazby připočte cena prací nad tento počet pořízených účetních operací
takto:
1) podvojné účetnictví: 14,- Kč za jeden zápis
6,-Kč za jeden zápis v bance (ručně zadaný doklad)
3,-Kč za jeden zápis v bance (elektronicky stažený doklad)
2) daňová evidence (plátci, neplátci DPH): 14,- Kč za jeden zápis
6,-Kč za jeden zápis v bance (ručně zadaný doklad)
3,-Kč za jeden zápis v bance (elektronicky stažený
doklad)
DPH: 200,-Kč
Kontrolního hlášení: 150,-Kč
Souhrnného hlášení: 150,- Kč
Silniční daň: 200,-Kč
3. Roční závěrka a přiznání k dani z příjmů
DPFO nepodnikatel: 500,- Kč
DPFO podnikatel + ZP + OSSZ: 1.500,- Kč
DPPO: 2.200,- Kč
Účetní závěrka: od 1.000,-Kč dle množství
4. Personalistika a mzdy
Mzdy (HPP): 120,- Kč / osobu
DPP bez pojištění: 75,- Kč / osobu
Registrace zaměstnance: 150,- Kč / osobu
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí ke dni 1. 1. 2019.
Ceny jsou konečné a lze je upravit dle vzájemné dohody.