Individuální nabídka účetních služeb pro klienty

Za každý řádek účetního deníku budeme účtovat 21,-Kč. V případě bankovních výpisů a zaúčtování plateb dle bankovních výpisů je cena stanovena na 3,-Kč za řádek. Ve Vašem případě pokud uvádíte, že za rok je celkem 1000 řádků v účetních denících PO a peněžním deníku FO , tak pokud by při poměru banka a ostatní úkony bude poměr např. 40:60, kdy 40% bude řádků na základě bankovního výpisu, se bude konkrétně jednat o cenu 13 200,-Kč za základní účtování. V případě jiného poměru řádku účetního deníku, bude cena jiná. (Konkrétní čísla budou uvedena v případné smlouvě). Za vypracování daňového přiznání k DPH a KH si budeme účtovat cenu 700,-Kč měsíčně, tedy celkem 9 000,-Kč za rok.
Zpracování účetní závěrky, odpisů, úprava základu daně a zpracování daňových přiznáních k DDPO a DPFO budeme řešit individuálně na konci zdaňovacího období a to dle ceníku v příloze.
Za zpracování mezd a dalších úkonů spojených ze závislou činností si účtujeme 150,-Kč za Vedlejší pracovní poměr a 250,-Kč za hlavní pracovní poměr.